Zgjidhjet

Zgjidhjet

Ekipi i Shërbimeve Profesionale në Mantic ofron një larmi të gjerë shërbimesh të specializuara për të ndihmuar klientët tanë të arrijnë objektivat e tyre të IT-së në buxhet dhe në kohë. Ky ekip punon ngushtë me klientin për të krijuar ekipe efektive të projektit për punën e klientit. Kompania jonë mund të sigurojë shërbime profesionale dhe të avancuara në fushën e TIK-ut, që përqendrohet në mënyrën më të mirë të përdorimit të teknologjisë së informacionit për të përmbushur objektivat e biznesit.

Ekipi ynë i specializuar është në gjendje të sigurojë shërbimet e mëposhtme nga të gjitha fushat tona të zgjidhjeve:

Aftësimi i Aplikimeve të Biznesit në Web

Aplikimi i biznesit në internet mund të jetë i arritshëm përmes internetit ose lokalisht (intranet), duke përdorur një shfletues në internet si ndërfaqen e aplikacionit unik.

Hartimi dhe Implementimi i Rrjetit të Korporatave

Rrjeti juaj  i IT është shtylla kurrizore e Infrastrukturës në kompaninë tuaj, dhe për këtë arsye, ju duhet një zgjidhje në rrjet që ju jep informacion dhe punë me performancë të lartë dhe optimizëm. Për të arritur këtë objektiv, ju keni nevojë për ekspertët e duhur për të zbatuar dhe mbajtur një rrjet kompjuterik tëoptimizuar. Teknologjitë përmbledhëse mund t’ju ndihmojnë të integroni teknologji dhe produkte të ndryshme që lejojnë praktika më fleksibile dhe të lëvizshme të punës.

Ekipi ynë i ekspertëve do të ndihmojë në hartimin, implementimin dhe mbështetjen e rrjeteve që mundësojnë që biznesi juaj të punojë në një mjedis të sigurë IT. Ekipi ynë mund të sigurojë zgjidhje në rrjet për organizatat që kanë dhjetëra ose mijëra përdorues.

Shërbimet tona mbulojnë një game të gjërë shërbimesh nga analiza dhe zbatimi i modelit të nivelit të ulët të rrjetit tuaj deri në konfigurimin e shumë përparimeve të rrjetit për mijëra përdorues.

Pavarësisht nëse po krijoni një rrjet ttë thjeshtë ose një rrjet të korporatave në shkallë të gjerë, ne mund të ndihmojmë në minimizimin e një ridizejnimin, që kërkon kohë dhe të sigurojmë suksesin duke rishikuar modelin tuaj, ose ofrojmë shërbime të plota të projektimit nga e para.

E-Komunikim

Kanalet e komunikimit elektronik mund të ndihmojnë organizatën tuaj të menaxhoj të gjitha të dhënat në mënyrë më të thjeshtë,dhe  të rris efikasitetin e komunikimit.

Një nga ato zgjidhje është BlackBerry Enterprise Server, i cili është platforma kryesore pa tel për email pa tel, Menaxhim të Informacionit Personal, mesazheve të menjëhershme dhe të dhëna të tjera të korporatave.

Dizajnimi dhe Optimizimi i Firewall

Optimizoni firewallin  tuaj për një performancë maksimale. Specialistët tanë do të vlerësojnë sigurinë dhe performancën e firewall. Performanca e ngadaltë efirewall nënkupton CPU të mbingarkuar, xhiro e  ulët dhe aplikime të ngadalta. Para se të azhornoni pajisjen tuaj, ia vlen të kontrolloni nëse konfigurimi juaj i firewall mund të optimizohet. Më në fund akoma më e rëndësishmja, ne do të vlerësojmë mbrojtjen e rrjetit tuaj dhe do të parandalojmë ndërhyrjen në sistem.

  • Mbron faqet tuaja në internet pa marrë parasysh lidhjen e  ISP;
  • Menaxhoni sistemin dhe platformën tuaj operative të firewall-it, softuerin e firewall-it dhe politikën e sigurisë;
  • Konfiguroni, menaxhoni dhe monitoroni vazhdimisht pajisjen dhe softuerin tuaj;
  • Mirëmbajtja e pajisjeve dhe programeve përkatëse.

Zgjidhjet Hosted

Zgjidhjet e pritura mund të ndihmojnë ndërmarrjet e vogla që nuk duan të konfigurojnë infrastrukturën e tyre harduer dhe softuer. Kompania jonë mund të sigurojë një infrastrukturë të tillë në nivelin e aplikimit. Ne kemi një ekip ekspertësh që mund të instalojnë, konfigurojnë dhe trajnojnë punonjësit tuaj. Do të keni një server virtual dhe shërbime në mënyrë që punonjësit tuaj do të jenë në gjendje të punojnë normalisht sa herë që janë. Shërbimet ju lejojnë të provoni avantazhet e teknologjive në përdorim. Ju nuk do të duhet të shqetësoheni për menaxhimin, mirëmbajtjen ose pajisjet që i mban ato të funksionojnë mirë,. Në këtë mënyrë ju të mund të përqendroheni në drejtimin e biznesit tuaj. Ne mund të ndihmojmë në modernizimin e biznesit tuaj me përmirësimin e sigurisë, organizimit, bashkëpunimit dhe komunikimit.

Zgjidhjet tona përfshijë:

  •  Monitorimin / verifikimin,brenda ose jashtë sitit;
  •  Zbatim për patch , vendet e punës dhe paketat e shërbimit;
  •  Monitorimi i serverave dhe vendit të punës;
  •  Përditësimet e routerit dhe firewall-it;
  •  Monitorimi i rrjetit;
  •  Ndihmë në Mbështetjen e gjatë mbledhjeve të biznesit  / ose pas orarit të punës;

Menaxhimi I shërbimeve të IT-së

Kur transferoni burimin e menaxhimit të disa ose të gjithë sistemeve të IT-së ndaj një pale të tretë, ju po investoni në shërbime të menaxhuara të IT-së. Ekipi ynë i ekspertëve ofron shërbime të menaxhuara të IT dhe zgjidhje për bizneset me madhësi dhe prejardhje të ndryshme.

Duke vepruar kështu ju jep keni qetësinë në mendjen tuaj që menaxhimi juaj i TI është në duart e profesionistëve me përvojë dhe potencialisht zvogëlon ndjeshëm kostot e operimit. Kompania juaj mund të përfitojë nga zbatimi i një zgjidhje të tillë për shumicën e operacioneve të IT. Ne i ofrojmë kompanisë suaj performancë më të besueshme dhe shpenzime më të parashikueshme. Kjo do të thotë që ju të merrni më shumë vlerë nga teknologjia në të cilën keni investuar tashmë, ndërkohë që në të vërtetë zvogëloni kostot totale të problemeve me IT dhe joproduktive që rezultojnë.

Zgjidhjet e sigurisë së përmbajtjes

Siguria e të dhënave dhe përmbajtjes në teknologjinë e sotme është një sfidë dhe çështja më e rëndësishme e IT për një kompani. Mbrojtja e informacionit të vlefshëm, mirëmbajtja e kohës dhe parandalimi i spamit të dëmshëm për të dëmtuar kompaninë, gjë që mund të bëjmë! Shërbimet tona përfshijnë serverë të fuqishëm firewall, filtrim të sigurt të postës elektronike, dhe mbrojtje nga viruset, dhe monitorim të drejtpërdrejtë të kohës.